Tävlingsform:
Lagtävling mellan klubbar anslutna till Upplands Golfförbund (UGF). Tävlingen spelas mellan av klubbarna anmälda 3-mannalag. I mån av plats får lag från andra distrikt delta i seriespelet. Tävlingsomgångarna administreras i nya GIT tävling. 

Anmälan av lag: 
Anmälan att deltaga skall vara UGF tillhanda senast 2016 -03-31. Anmälan sker via anmälningslänk som skickas ut till klubbarna i början av året. 

Deltagare: 
Rätt att deltaga damer födda 1966 eller tidigare. Klubb har rätt att anmäla två lag. Klubb som anmält lag, skall garantera att minst 2 spelare kommer till start vid varje. Deltagande spelare ska ha klubben som hemmaklubb, vilken därmed är hans representationsklubb i seriespelet.

Spelform och divisionsindelning: 
Spelform:
Slagspel utan handicap. Samtliga tävlingar spelas över 18 hål och omfattar 4 spelomgångar enligt fastställd spelplan.

Om flera lag i någon spelomgång uppvisar NR(no result) avgörs serieplaceringen av resultaten i spelade omgångar. Om lika resultat vid seriens slut skiljs lagen enligt "Lagpriser mm" nedan.

Tee:
Val av tee ska ske så att totallängden ligger mellan 4700 och 5200 meter. Om fler än en tee är möjliga inom detta intervall ska den längsta tee:n användas.

Anmälningsavgift lag:
250 kronor per lag. Beloppet kommer att faktureras anmäld klubb. Ej erlagd anmälningsavgift berättigar ej till start. 

Lagledare: 
Lagledare för resp lag skall finnas registrerad i GIT:s funktionärsregister samt anges vid anmälan av laget till seriespelet. Saknad eller felaktig information berättigar ej till start. Kontrollera därför att rätt person är registrerad i god tid innan resp spelomgång

Individuell startavgift priser mm: 
En individuell startavgift på 100 kronor betalas vid varje spelomgång.
Av startavgiften skall 75 kronor avsättas till tre individuella priser. Priserna utdelas direkt i anslutning till tävlingen.

Lagpriser: 
För lagresultat sammanräknas de tre bästa resultaten från resp omgång och tilldelas placeringspoäng enligt nedan. Lagets serieresultat är summan av placeringspoängen från resp omgång. Om två lag hamnar på samma antal poäng vid seriens slut, gäller sista tre serieresultaten, därefter sista två serieresultaten och sedan sista serieomgångens resultat.

Placeringspoäng delas ut enligt 25, 20, 15, 12, 9, 7, 5, 3, 2, 1. 

Segrande lag tilldelas DM-plaketter, under förutsättning att minst två lag från olika klubbar deltar. Om DM spelar endast klubbar tillhörande UGF.

Prisutdelning sker i anslutning till sista spelomgången.

Upp/nedflyttningsplatser: 
De två lag med bäst serieresultaten i varje division flyttas upp en division inför nästa års seriespel. De två sämsta lagen i varje division flyttas ner en division. Vid färre lag än 6 i resp division gäller endast en upp/nedflyttningsplats.
Slutgiltlig divisionsindelning sker efter anmälningstidens utgång och andra upp/nedflyttningsregler kan tillämpas om det sker större förändringar i antal lag eller om antal divisioner förändras.

Anmälan: 
Laganmälan med namn på i laget ingående spelare skall inför varje serieomgång sändas (e-post) senast fredag kl. 14:00 före tävlingsdagen till tävlingsledaren på den klubb som står som värd för respektive serieomgång. Det går även bra att anmäla laget på golf.se.

Endast en spelare per spelomgång från första laget äger rätt att representera andra laget i kommande spelomgång. Ytterligare spelare som representerar 1:a laget måste stå över en spelomgång, innan hon får spela i andra laget.

Däremot fodras ingen karens vid övergång från 2:a laget till 1:a laget.

Lottning och startlista:
Startlistor kommer att finnas på Golf.se.

Resultatlistor: Resultatlistor från nya GIT tävling ligger som underlag för prisutdelningen.. Resultatlistor i Golf.se.

Den arrangerande klubben kontrollerar att rätt resultat är registrerat för tävlingen i nya GIT tävling. Detta ligger sedan som underlag för seriens resultatlistor som hanteras av UGF.

 

Sök

Hitta oss på Facebook

Håll dig informerad
om golf i Uppland.
Gilla och följ!

Vi har 33 besökare och inga medlemmar online

Aktuella händelser

on 17/02
SGFs Verksamhetsseminarium Uppsala
______________________

lö 20/02
Beredningsmöte 2016
______________________

lö 20/02
Beredningsmöte 2016
______________________

to 10/03
UGFs vårårsmöte 2016-03-10 kl. 18:00
______________________

Golfväder

 

Joomla templates by Joomlashine